Азийн мотоциклын холбооны их хурал 2018оны 2-р сарын 3-4 ний одруудэд Тайландын Бангкокт хуралдав. Хурлаар 2013-2017 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэж, 2018-2021 хооронд Азийн мотоциклын холбоог удирдах ерөнхийлөгчийг сонголоо.